IPN Kr 739/2

IPN Kr 739/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 739/2
Opis zawartości
Tytuł

Kserokopie materiałów dotyczących służby wojskowej Jana Adama Paczki, obserwatora/nawigatora w 300 Dywizjonie Bombowym "Ziemi Mazowieckiej" Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii.

Opis

Jednostka archiwalna zawiera kserokopię relacji Jana Paczki dotyczącej przebiegu swojej służby wojskowej w okresie II wojny światowej (spisana w Córdobie-Argentyna we wrześniu 2003 r.), kserokopię fragmentu książki autorstwa Wacława Króla pt. "Polskie dywizjony lotnicze w Wielkiej Brytanii 1940-1945", Warszawa 1976 (s. 84-88) zawierającą relację Jana Paczki z lotu na bombardowanie Hamburga w nocy z 2 na 3 sierpnia 1943 r., kserokopię legitymacji kawalera Orderu Wojennego "Virtuti Militari" wystawioną w Londynie 28 sierpnia 1947 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1947
Data końcowa
2003
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
14
Miejsce przechowywania