IPN Gd 536/102 t. 1

IPN Gd 536/102 t. 1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/102 t. 1
Opis zawartości
Tytuł

Solidarność. Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, nr 14 (44) z dnia 29-04-1981 r.

Opis

Zawiera dodatek: Prezydium MKZ – sylwetki

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
20
Miejsce przechowywania