IPN Gd 132/17

IPN Gd 132/17

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Gd 132/17
Historical reference numbers
1/15
File description
Title

Korespondencja Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Gdańsku za lata 1987-1990 dot. stanu przygotowań obronnych na terenie województwa gdańskiego. Sprawozdanie z wykonania wytycznych ministra zdrowia i opieki społecznej oraz wojewody gdańskiego w zakresie doskonalenia systemu obronnego w 1989 r. Plan ważniejszych przedsięwzięć w zakresie obronności i obrony cywilnej Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na 1990 r.

Dates
Starting date
1987
Closing date
1990
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
21