IPN Gd 132/15

IPN Gd 132/15

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Gd 132/15
Historical reference numbers
1/9
File description
Title

Wykaz stanowisk w Sekretariacie Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Gdańsku, których pełnienie wiązało się z dostępem do wiadomości stanowiących tajemnicę służbową za lata 1984-1988

Dates
Starting date
1984
Closing date
1988
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
9