IPN Gd 132/14

IPN Gd 132/14

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Gd 132/14
Historical reference numbers
1/8
File description
Title

Korespondencja dot. zachowania tajemnicy państwowej i służbowej na terenie województwa gdańskiego z lat 1987-1990. Decyzja szefa Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 04-06-1990 r. dot. zniszczenia pism zawierających tajemnicę państwową. Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 15-06-1989 r. w Sekretariacie Wojewódzkiego Komitetu Obrony Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w zakresie ochrony tajemnicy służbowej

Dates
Starting date
1987
Closing date
1990
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
39