IPN Gd 132/11

IPN Gd 132/11

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Gd 132/11
Historical reference numbers
1/6
File description
Title

Wykaz osób skreślonych z ewidencji, posiadających wiadomości dot. stanowisk kierowania na terenie województwa gdańskiego z dnia 07-05-1987 r. Wykaz osób upoważnionych do współdziałania z Sekretariatem Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Gdańsku w zakresie stanowisk kierowania z dnia 07-05-1987 r. Wykaz osób zatrudnionych w schronach Obrony Cywilnej w charakterze pracowników stałych Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej oraz zatrudnionych doraźnie z innych instytucji na podstawie umowy-zlecenia. Wykaz osób upoważnionych do prac związanych z przygotowaniem i organizacją stanowisk kierowania według zaliczenia do poszczególnych grup upoważnień z dnia 09-05-1987 r. Wykaz osób upoważnionych do wstępu lub zatrudnionych w schronach (obiektach) Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w charakterze pracowników stałych i zatrudnionych doraźnie z innych instytucji na podstawie umowy-zlecenia z dnia 10-06-1987 r. Wykaz upoważnionych osób do prac związanych z przygotowaniem i organizacją stanowisk kierowania według zaliczenia do poszczególnych grup upoważnień (w związku ze zmianami personalnymi na określonych stanowiskach służbowych) z dnia 13-03-1989 r. Wykaz osób skreślonych z ewidencji, posiadających wiadomości dot. stanowisk kierowania na terenie województwa gdańskiego z dnia 10-03-1989 r.

Dates
Starting date
1987
Closing date
1989
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
12