IPN Sz 450/96

IPN Sz 450/96

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 450/96
Former reference numbers
IPN GK 254/96, SOKsz 96, 907 Pr.
Historical reference numbers
V Ds. 289/47, V K. 138/47
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Jaeger/Jöger Willi, imię ojca: Robert, ur. 02-03-1894 r., oskarżonemu o to, że w okresie od 1939 r. do zajęcia terenów Pomorza przez wojska radzieckie i polskie w m. Rejowice (pow. Gryfice), idąc na rękę władzy niemieckiej, brał udział w prześladowaniu ludności polskiej, nie dając jej wystarczającego pożywienia, każąc pracować ponad siły i bijąc oraz poił wartownika Polaków wódką i nakłaniał go do ich bicia, tj. o czyny z art. 2 Dekretu z dnia 31.08.1944 r. w brzmieniu ustalonym w Dz.U.R.P. Nr 69/46 poz. 377

Dates
Starting date
1945
Closing date
1947
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
57