IPN BU 537/3

IPN BU 537/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 537/3
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dot. wydarzeń w Szczecinie z grudnia 1970 r.

Opis

Teczka zawiera m. in.: protokół oraz postanowienia ze spotkania w sprawie ustaleń między przedstawicielami władz partyjnych i administracyjnych województwa i miasta Szczecina a przedstawicielami załóg Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego i Szczecińskiej Stoczni Remontowej odbytym w dniu 19/20-12-1970 r.; odezwa komitetu strajkowego do stoczniowców; protokół z przekazania dokumentacji będącej w posiadaniu Komitetu Strajkowego załogi Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego; zestawienie wniosków Szefostwa ZZ z otwartego zebrania pionu Dyrektora Zaopatrzenia w dniu 20-01-1971 r.; obwieszczenia; odezwy; wykaz nagrań dźwiękowych na taśmach żelazowych magnetofonem czterościeżkowym ZK-147; pismo Zarządu regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w Szczecinie do Czesława Kiszczaka z dnia 04-04-1990 r.; pismo MSW do Edwarda Radziewicza z dnia 15-05-1990r.; wydawnictwo „Tygodnik Solidarność” nr 51-52 z dnia 24-12-1993 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1970
Data końcowa
1970
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania