IPN Bi 40/68

IPN Bi 40/68

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 40/68
Sygnatura wytwórcy
Wykaz 28 poz 2
Opis zawartości
Tytuł

Rejestr "A" spraw o wykroczenia rozpatrywanych w I instancji przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Białegostoku w 1983 r., nr od 3436 do 3920

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
100