IPN Po 698/1

IPN Po 698/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Po 698/1
File description
Title

Dokumentacja dotyczy losów Lucjana Batorowicza od momentu jego zesłania na terytorium ZSRR, uwolnienia i wcielenia do wojska oraz życia na emigracji. Materiały zawierają m.in. pamiętnik Lucjana Batorowicza, zdjęcia i dokumenty ww.

Dates
Starting date
1939
Closing date
1957
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
1
Number of pages
623