IPN Ka 281/13

IPN Ka 281/13

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 281/13
Former reference numbers
04732/55/19
Historical reference numbers
5/47
File description
Title

Korespondencja tajna i ściśle tajna Wojskowej Prokuratury 10 Oddziału WOP w Gliwicach

Abstract

Teczka zawiera m.in. sprawozdania z działalności Wojskowej Prokuratury 10 Oddziału WOP w Gliwicach (m.in. w okresie przedwyborczym oraz w czasie wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r.); sprawozdania z działalności prokuratur wojskowych wchodzących w skład Okręgu Wojskowego nr IV we Wrocławiu: Okręgowej Prokuratury Wojskowej nr 4, prokuratur 7 DP, 10 DP i 11 DP oraz oddziałów WOP nr 1, 10 i 11; protokoły z kontroli Wojskowej Prokuratury 10 Oddziału WOP w Gliwicach; wykazy oficerów LWP, którzy zdezerterowali ze służby, a następnie ujawnili się przed władzami bezpieczeństwa w 1947 r.; rozkazy, zarządzenia i wytyczne MON, Szefa Departamentu Służby Sprawiedliwości MON, Dowództwa OW nr IV we Wrocławiu, Szefa GZI WP, Dowództwa 10 Oddziału WOP w Gliwicach; odpisy wyroków Wojskowego Sądu Honorowego przy 10 Oddziale WOP w Gliwicach

Dates
Starting date
1947
Closing date
1947
Posteriora
1950
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
494