IPN Rz 86/17

IPN Rz 86/17

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 86/17
Sygnatura wytwórcy
99/153
Opis zawartości
Tytuł

Akta osobowe tymczasowo aresztowanej dot. Małgorzata Gaca, imię ojca: Zygmunt, ur. 26-05-1961 r., obwinionej o to, iż w dn. 26 grudnia 1981 r. przebywała w Jarosławiu w czasie trwania godziny milicyjnej bez wymaganego zezwolenia i dokumentów tożsamości, tj. wykroczenie z art. 50 pkt. 2 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1