IPN By 842/97

IPN By 842/97

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 842/97
Opis zawartości
Tytuł

Akty normatywne. Ustawa z dnia 15-06-1991 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1991
Data końcowa
1991
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania