IPN By 140/80

IPN By 140/80

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
Zg.
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 140/80
Sygnatura wytwórcy
Zg. 1/50, V. Cz. 50/50
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie o uznanie za zmarłego dot. Arsenjuk Zając, imię ojca: Grzegorz, ur. 30-11-1901 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1950
Data końcowa
1951
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Wycinki z prasy

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania