IPN Rz 86/29

IPN Rz 86/29

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 86/29
Sygnatura wytwórcy
99/208
Opis zawartości
Tytuł

Akta osobowe tymczasowo aresztowanej dot. Bożena Karpińska-Potoczna, imię ojca: Stefan, ur. 20-07-1948 r., obwinionej o to, iż w dn. 5 września 1982 r. w Brzozowie wykonywała swoje obowiązki kierownika sklepu w stanie nietrzeźwym, a w czasie kontroli funkcjonariuszy MO nie posiadała dokumentów tożsamości, tj. wykroczenie z art. 70 § 2 kw oraz art. 50 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1