IPN Rz 86/68

IPN Rz 86/68

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Rz 86/68
Historical reference numbers
115/108
File description
Title

Akta osobowe więźnia karnego dot. Marian Podolak, imię ojca: Franciszek, ur. 25-02-1953 r., skazanego za publiczne znieważenie wulgarnymi słowami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dn. 17 sierpnia 1985 r. w Tyczynie, tj. czyn z art. 237 kk w zw. z art. 59 § 1 kk.

Dates
Starting date
1985
Closing date
1985
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1