IPN Ki 58/1679

IPN Ki 58/1679

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
Zg
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 58/1679
Dawna sygnatura
Zg 522/46
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie o uznanie za zmarłego dot. Chila-Szulima Brygiel, s. Icka, ur. 1908 r. i inni

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania