IPN Ki 58/1682

IPN Ki 58/1682

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
Zg
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 58/1682
Dawna sygnatura
Zg 1068/46
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie o uznanie za zmarłego dot. Icek Rozental, ur. 11-11-1906 r. i inni

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania