IPN Sz 450/76

IPN Sz 450/76

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 450/76
Former reference numbers
IPN GK 254/76, SOKsz 76, 887 Pr.
Historical reference numbers
V Ds. 211/47, V K. 110/47
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Schwedtfeger Otto, imię ojca: Henrich/Henryk, ur. 06-08-1892 r., oskarżonemu o to, że w okresie od 1939 r. do zajęcia terenów Pomorza przez wojska radzieckie i polskie w m. Zwierzynowo/Zwierzewo (pow. Koszalin), brał udział w powołanej przez władze państwa niemieckiego organizacji przestępczej NSDAP zajmując w niej stanowisko kierownicze zastępcy kierownika komórki partyjnej, tj. o czyny z art. 4 Dekretu z dnia 31.08.1944 r. w brzmieniu ustalonym w Dz.U.R.P. Nr 69/46 poz. 377

Dates
Starting date
1945
Closing date
1948
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
50