IPN By 869/20 t. 5

IPN By 869/20 t. 5

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
K.
Record identification
IPN reference number
IPN By 869/20 t. 5
Historical reference numbers
IV K 177/83
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Roman Półtorak, imię ojca: Kazimierz, ur. 07-05-1952 r., oskarżonemu o posługiwanie się sfałszowanym paszportem konsularnym w 1982 r., tj. o przestępstwo z art. 288 § 1 kk, 265 § 1 kk oraz przeciwko: Janusz Fröhlich, imię ojca: Franciszek, ur. 07-03-1953 r., oskarżonemu o bezprawne dostarczenie K. Półtorakowi własnego paszportu w celach przestępnych i działanie na szkodę PTTK Biuro Turystyki Zagranicznej w Bydgoszczy, tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 288 § 1 kk oraz art.. 205 § 1 kk w zw. z art. 60 § 1 kk - dokumentacja dotycząca uregulowania kary grzywny nałożonej na Romana Półtoraka.

Dates
Starting date
1983
Closing date
1984
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage