IPN Kr 235/15

IPN Kr 235/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 235/15
Opis zawartości
Tytuł

Ferdynand Machay, Gazda Piotr Borowy. Życie i pisma, Kraków 1938.

Opis

Publikacja zawiera dedykację księdza Ferdynanda Machaya dla Stanisława Chodorowskiego z 28 października 1938 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1938
Data końcowa
1938
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania