IPN Sz 450/75

IPN Sz 450/75

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 450/75
Former reference numbers
IPN GK 254/75, SOKsz 75, 886 Pr.
Historical reference numbers
V Ds. 225/47, V K. 109/47
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Wendt Gustaw, imię ojca: Gustaw, ur. 08-09-1900 r., oskarżonemu o to, że w okresie od 1939 r. do zajęcia terenów Pomorza przez wojska radzieckie i polskie w m. Sucha (gm. Koszalin), brał udział w powołanej przez władze państwa niemieckiego organizacji przestępczej NSDAP zajmując w niej stanowisko kierownicze Blockleitera oraz że w ww. czasie, miejscu i okolicznościach idąc na rękę władzom niemieckim, brał udział w prześladowaniu ludności polskiej przebywającej na robotach przymusowych poprzez bicie i nie przydzielanie odpowiedniego pożywienia, tj. o czyny z art. 2 i art. 4 Dekretu z dnia 31.08.1944 r. w brzmieniu ustalonym w Dz.U.R.P. Nr 69/46 poz. 377

Dates
Starting date
1945
Closing date
1948
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
54