IPN Sz 450/72

IPN Sz 450/72

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 450/72
Former reference numbers
IPN GK 254/72, SOKsz 72, 883 Pr.
Historical reference numbers
K. 55/46, Kspec. 735/46, K. 46/47, V K. 104/47
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Nowicki Leon, imię ojca: Tomasz/Tadeusz, ur. 1912/10-06-1912 r., oskarżonemu o to, że w okresie od 1942 r. do 1944 r. w m. Iława, idąc na rękę okupacyjnej władzy niemieckiej, pełnił funkcję pracownika firmy "Maartec”/”Maertec"/”Martec”/”Martens” i nadzorował zatrudnionych w ów firmie polskich więźniów, znęcając się nad nimi i obciążając nadmierną pracą, tj. o czyny z art. 1 § 1 p. „a” Dekretu PKWN z dnia 31.08.1944 r. w brzmieniu Dekretu z dnia 16.02.1945 r.

Dates
Starting date
1945
Closing date
1947
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
227