IPN Sz 450/73

IPN Sz 450/73

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 450/73
Former reference numbers
IPN GK 254/73, SOKsz 73, 884 Pr.
Historical reference numbers
V Ds. 194/47, V K. 105/47
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Heinrich Walter, imię ojca: August, ur. 22-04-1890 r., oskarżonemu o to, że w okresie od 1939 r. do zajęcia terenów Pomorza przez wojska radzieckie i polskie w m. Piotrowo, idąc na rękę władzom niemieckim brał udział w prześladowaniu Polaków pracujących na robotach przymusowych, bijąc ich, przetrzymując w areszcie za najmniejsze przewinienia i nie dając należytego zaopatrzenia w obuwie, tj. o czyny z art. 2 Dekretu z dnia 31.08.1944 r. o w brzmieniu ustalonym w Dz.U.R.P. Nr 69/46 poz. 377

Dates
Starting date
1945
Closing date
1948
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
38