IPN Sz 450/70

IPN Sz 450/70

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 450/70
Former reference numbers
IPN GK 254/70, SOKsz 70, 881 Pr.
Historical reference numbers
I Ds. 88/47, V K. 101/47
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Lucht Reinhold, imię ojca: Heinrich/Henryk, ur. 21-04-1887 r., oskarżonemu o to, że w lecie 1943 r. w m. Ustronie Morskie wystrzelił dwukrotnie z dubeltówki do jeńca francuskiego przebywającego na jego polu, w wyniku czego jeniec zmarł w szpitalu, tj. o czyny z art. 1 § 1 Dekretu z dnia 31.08.1944 r. w brzmieniu ustalonym w Dz.U.R.P. Nr 69/46 poz. 377

Dates
Starting date
1947
Closing date
1947
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
50