IPN BU 01014/44

IPN BU 01014/44

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 01014/44
Former reference numbers
L-02277, IPN BU 01014/46
Historical reference numbers
124/01/46
File description
Title

Plan przeprowadzenia treningu sztabowego z grupą szkoleniową Zastępcy Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW d/s Technicznych.

Dates
Starting date
1987
Closing date
1987
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage