IPN Rz 247/4

IPN Rz 247/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 247/4
Opis zawartości
Tytuł

Zdjęcia z lat 1980-1984.

Opis

Zdjęcia przedstawiają m.in.: strajk w WSK PZL Gorzyce w dniu 22-10-1981 r., II Krajową Konferencję Delegatów NSZZ Zakładów i Instytucji Lotniczych w Polsce - Warszawa 28-10-1980 r., pogrzeb ks. J. Popiełuszki dn. 03-11-1984 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
69