IPN Ka 454/63 t. 1

IPN Ka 454/63 t. 1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/63 t. 1
Opis zawartości
Tytuł

"Zapamiętane oczami dziecka" - wspomnienia Teresy Pawłowskiej z okresu zesłania na Sybir w latach 1940-1945

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
17