IPN Gd 986/95

IPN Gd 986/95

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 986/95
File description
Title

Uchwała Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku z dnia 08-01-1981 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału maszyn i sprzętu poligraficznego

Dates
Starting date
1981
Closing date
1981
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
1