IPN Gd 1237/15

IPN Gd 1237/15

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 1237/15
File description
Title

Karta pocztowa w formie fotokopii z okazji pobytu papieża Jana Pawła II na gdańskiej Zaspie w dniu 12-06-1987 r., przedstawiająca wizerunek Ojca Świętego obok kościoła p.w. Opatrzności Bożej oraz słowa "do końca ich umiłował"

Dates
Starting date
1987
Closing date
1987
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa, Karta pocztowa

Number of volumes
1