IPN Sz 746/42

IPN Sz 746/42

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Sz 746/42
Historical reference numbers
534/25
File description
Title

Akta osobowe tymczasowo aresztowanej dot. Zarzycka Maria, imię ojca: Józef, ur. 20-09-1940 r., podejrzewanej o kontynuację działalności związkowej w zawieszonej NSZZ „Solidarność” poprzez organizację konspiracyjnych zebrań podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”, tj. pod zarzutami z art. 46 ustęp 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w zbiegu z art. 278 § 1 k. k. Zatrzymana dnia 02-11-1982 r., aresztowana dnia 02-11-1982 r., zwolniona z aresztu dnia 17-01-1983 r.

Dates
Starting date
1982
Closing date
1983
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1