IPN Gd 1237/1

IPN Gd 1237/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 1237/1
File description
Title

Dokumenty osobiste dot. Aleksander Kazimierz Kłodnicki, imię ojca: Antoni, ur. 22-10-1910 r. (świadectwo ukończenia Dokształcającej Szkoły Zawodowej w Stryju z dnia 28-06-1927 r., świadectwo ukończenia kursu obsługi kotłów CO wystawione przez Instytut Przemysłowy Małopolski Wschodniej we Lwowie w dniu 12-11-1938 r., świadectwo egzaminu czeladniczego dla rzemiosła ślusarskiego wystawione przez Izbę Rzemieślniczą w Stanisławowie w dniu 24-05-1939 r., dyplom z dnia 01-05-1949 r. za udział w pierwszym etapie współzawodnictwa pracy w Gdańskim Urzędzie Morskim, poświadczenie obywatelstwa wystawione przez Starostę Powiatowego w Stryju w dniu 26-06-1930 r., świadectwo małżeństwa wydane w parafii Luborzyca w dniu 18-07-1942 r., odpis skrócony aktu małżeństwa wystawiony w USC Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 24-08-1977 r., poświadczenie obywatelstwa wystawione przez Prezydenta Miasta Sopotu w dniu 21-09-1949 r., postanowienie Sądu Powiatowego w Sopocie z dnia 20-11-1951 r. w sprawie ustalenia treści metryki wystawionej w Urzędzie Parafialnym w Stryju w dniu 22-10-1910 r.)

Dates
Starting date
1927
Closing date
1977
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa, Dyplom, Fotografia pozytyw

Number of volumes
1