IPN Lu 160/1/1

IPN Lu 160/1/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 160/1/1
Opis zawartości
Tytuł

Brandt Jadwiga, "Moja poczta-konspiracja-i ja"-wspomnienia spisane w 2003 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2003
Data końcowa
2003
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
127
Miejsce przechowywania