IPN By 842/118

IPN By 842/118

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN By 842/118
File description
Title

Korespondencja dot. postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia obowiązków pracowniczych przez Włodzisława Gizińskiego, dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dates
Starting date
1992
Closing date
1992
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage