IPN Rz 102/1

IPN Rz 102/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 102/1
Opis zawartości
Tytuł

Opracowania i broszury.

Opis

Są to m. in.: Marek Szczygieł, Konstytucja 3 Maja; Ustawa Rządowa z dnia 3-go Maja 1791, Drukarnia MKZ NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie; Program NSZZ "Solidarność" uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów, Biblioteka Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność", Lublin 1983; ks. dr Stefan Wyszyński, Kultura bolszewizmu a inteligencja polska, Katolicka Spółka Wydawnicza Ojczyzna; Historia najnowsza: Wacław Pański, PPS w latach 1944-48, Biblioteka Robotnicza; Jan Kozłowski, Dokumenty Komisji Helsińskiej w Polsce. Raport madrycki, Regionalny Komitet Obrony Więzionych za Przekonania w Rzeszowie, (4 egz.); Stefan Kisielewski, Na czym polega socjalizm, Wydawnictwo ROTA, Kraków 1983; Deklaracja ideowa Ruchu Młodej Polski, Wydawnictwo Młoda Polska, Gdańsk 1979; Józef Światło, Za kulisami bezpieki i partii; Mały konspirator. Agencja informacyjna Solidarności Walczącej, Wrocław 1983; Jan Abramski i Ryszard Żywiecki, Katyń, Gdańsk 1981 r.; Stefan Kisielewski, Stosunki państwo - kościół w PRL, Posłanie, Rzeszów 1981; Adam Grzymała-Siedlecki, Cud Wisły, Wydawnictwo Młoda Polska, Lublin 1981; Sandor Kopacsi, Węgry 1956 r., Posłanie, Rzeszów 1981; Tadeusz Żenczykowski, Dramatyczny rok 1945; Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, Oficyna 40.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1979
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Broszura, Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
59