IPN Sz 450/58

IPN Sz 450/58

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 450/58
Dawna sygnatura
IPN GK 254/58, SOKsz 58, 870 Pr.
Sygnatura wytwórcy
Kspec. 472/46, K. 341/46, V Ds. 38/47, V K. 86/47
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Rutz Reinhold, imię ojca: Herman, ur. 22-05-1886 r., oskarżonemu o to, że w okresie od września 1939 r. do 1945 r. na terenie Rzepowo (pow. Koszalin), idąc na rękę okupacyjnej władzy niemieckiej, działał na szkodę osób spośród ludności cywilnej poprzez bicie, oskarżanie przed policją niemiecką robotników przymusowo pracujących u niego oraz wyzyskiwanie ich, tj. o czyny z art. 1 § 2 Dekretu PKWN z dnia 31.08.1944 r. w brzmieniu Dekretu z dnia 16.02.1945 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
33