IPN Sz 450/56

IPN Sz 450/56

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 450/56
Former reference numbers
IPN GK 254/56, SOKsz 56, 868 Pr.
Historical reference numbers
K. 321/46, Kspec. 933/46, V Ds. 36/47, V K. 84/47
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Rauffmann Wilhelm, imię ojca: Karl/Karol, ur. 21-01-1892 r., oskarżonemu o to, że w okresie od 1940 r. do 1945 r. w m. Wesberg/Welsberg (pow. Koszalin), idąc na rękę okupacyjnej władzy niemieckiej, jako włodarz karbowy w majątku rolnym w ww. miejscowości bił, kopał, znieważał robotników i bił ich dzieci oraz oskarżał bez powodu przed inspektorem majątku a także przed Gestapo, czym działał na szkodę osób spośród ludności cywilnej, tj. o czyny z art. 1 § 2 Dekretu PKWN z dnia 31.08.1944 r. w brzmieniu Dekretu z dnia 16.02.1945 r.

Dates
Starting date
1946
Closing date
1947
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
64