IPN Rz 435/15 t. 4

IPN Rz 435/15 t. 4

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Rz 435/15 t. 4
File description
Title

Korespondencja Danuty Sochy-Jakubczyk, związana z jej działalnością niepodległościową i społeczno-charytatywną.

Abstract

Korespondencja Danuty Sochy-Jakubczyk m.in. z Hoover Institution, University of Toronto Library, Piłsudski Institute of America, Studium Polski Podziemnej w Londynie, Centralnym Archiwum Polonii w USA.

Dates
Starting date
1996
Closing date
1999
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
31