IPN BU 3698/5

IPN BU 3698/5

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN BU 3698/5
File description
Title

Pismo Komitetu Dzielnicowego im. Gen. K. Świerczewskiego KCPZPR dotyczące wyznaczenia Bronisławy Reiter na wykładowcę szkolenia partyjnego.

Dates
Starting date
1953
Closing date
1953
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage