IPN Sz 264/133

IPN Sz 264/133

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Sz 264/133
Former reference numbers
IPN GD 149/133
File description
Title

Akta osobowe internowanego dot. Zarzycki Andrzej, imię ojca: Wiesław, ur. 15-06-1952 r., osadzonego pod zarzutem naruszania porządku prawnego obowiązującego w okresie stanu wojennego na podstawie art. 42 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym, internowanego w dniu 06-01-1982 r. w areszcie śledczym Warszawa-Białołęka, przeniesionego w dniu 12-02-1982 r. do ośrodka odosobnienia w Jaworzu. Internowany na podstawie decyzji komendanta stołecznego MO w Warszawie nr 8/Z/81 z dnia 06-01-1982 r., zwolniony w dniu 29-04-1982 r.

Dates
Starting date
1982
Closing date
1982
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
19