IPN BU 1467/205

IPN BU 1467/205

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 1467/205
Opis zawartości
Tytuł

Relacja Wilhelma Breli dotycząca stosunków polsko-ukraińskich panujących w miejscowości Babin niedaleko Równego w latach 1942-1943.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2008
Data końcowa
2008
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania