IPN Gd 1234/73

IPN Gd 1234/73

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1234/73
Opis zawartości
Tytuł

Samorządność. Tygodnik Społeczno-Polityczny NSZZ "Solidarność", nr 2 (178) z dnia 07-12-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
16
Miejsce przechowywania