IPN Gd 1234/36

IPN Gd 1234/36

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1234/36
Opis zawartości
Tytuł

Czasopismo Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w Gdańsku: Biuletyn Informacyjny „Solidarność”, nr 18 z dnia 09-10-1980 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
8
Miejsce przechowywania