IPN Gd 1234/11

IPN Gd 1234/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1234/11
Opis zawartości
Tytuł

Wiadomości. Pismo Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" przy Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte, nr 14/39/81 z dnia 13-03-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania