IPN Gd 1234/48

IPN Gd 1234/48

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1234/48
Opis zawartości
Tytuł

Political Map of Central Europe [Mapa polityczna Europy Środkowej] z granicami z września 1939 r.

Opis

narysowana na kalce technicznej

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
1
Miejsce przechowywania