IPN Gd 1234/46

IPN Gd 1234/46

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1234/46
Opis zawartości
Tytuł

Oświadczenie Ogólnopolskiego Komitetu Oporu NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego dot. manifestacji z okazji święta 1-Maja

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
1
Miejsce przechowywania