IPN Gd 1234/13

IPN Gd 1234/13

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1234/13
Opis zawartości
Tytuł

Wiadomości. Pismo Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" przy Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte, nr 16/41/81 z dnia 24-03-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania