IPN Gd 1231/18

IPN Gd 1231/18

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1231/18
Opis zawartości
Tytuł

Czasopismo bezdebitowe Federacji Młodzieży Walczącej w Gdańsku i Ruchu „Wolność i Pokój”: MON Stop, nr 1 z 1989 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania