IPN Gd 1231/19

IPN Gd 1231/19

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1231/19
Opis zawartości
Tytuł

Ulotka z oświadczeniem Lech Wałęsa i Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” z dnia 21-01-1985 r. w sprawie ogłoszenia dnia 28-02-1985 r. dniem protestu przeciwko podwyżce cen

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania