IPN Gd 1231/8

IPN Gd 1231/8

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1231/8
Opis zawartości
Tytuł

Monit. Dwutygodnik Federacji Młodzieży Walczącej Gdańsk, nr 77 za okres od 01-03-1989 r. do 15-03-1989 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania